Wil je een vacature plaatsen? Maak dan eerst een account aan. Onder het kopje ‘Vacatures’ vind je meer informatie over het aanmaken en beheren van een account. Daarna kun je een vacature plaatsen. 

Tips voor het opstellen van een vacature
Er zijn veel organisaties op zoek naar vrijwilligers. Hoe zorg je ervoor dat jouw vacature opvalt en gelezen wordt? De vacaturetekst kan hierin het verschil maken. Je maakt een goede indruk met een complete en duidelijke beschrijving. Hoe maak je zo’n wervende vacature? Wij geven graag tips:

Titel
De ‘titel‘ is het eerste wat de potentiële vrijwilliger ziet. Houd deze kort en bondig. Zorg dat de titel de vrijwilliger nieuwsgierig maakt. Voorbeelden van een pakkende titel:

Een uurtje per week een jongere helpen met huiswerk?
Uw hulp in ruil voor een glimlach van een oudere?
Wij bieden leuke middagen en jij leert een activiteit te organiseren!
Gezellige koffievrijwilliger voor doordeweeks.

Functie
Omschrijf kort welke functie de vrijwilliger gaat uitvoeren. Het gaat hier om de naam van de functie, geen omschrijving van de functie.

(Functie)omschrijving

 • Maak duidelijk wat de vrijwilliger gaat doen. Omschrijf letterlijk de werkzaamheden. Waar worden deze uitgevoerd en met wie?
 • Maak duidelijk wat de vrijwilliger kan verwachten. Wees zo compleet mogelijk over wat jouw verwachtingen zijn, bijvoorbeeld qua tijdsinvestering en werktijden. Probeer een sfeer neer te zetten waarin de vrijwilliger zich als het ware al aan het werk ziet in jouw organisatie.
 • Gebruik actieve zinnen zoals ‘kinderen liedjes leren’ of ‘ouderen begeleiden’.
 • Maak korte zinnen en gebruik geen moeilijke woorden.
 • Vertel wat de vrijwilliger ervoor terugkrijgt. Wat heb je te bieden? Denk hierbij aan het ‘niet-materiële’: voldoening, waardering, scholing, ondersteuning en netwerk.

Nog meer tips

 • Let op spelling, hoofdlettergebruik en interpunctie. Een tekst met fouten komt onprofessioneel over.
 • Gebruik geen jargon en vermijd formele termen als ‘cliënten’.
 • Maak de vrijwilliger nieuwsgierig door hem aan te spreken.
 • Sluit af met een verwijzing naar de organisatie en het organisatieprofiel (compleet en actueel).
 • Gebruik afhankelijk van het soort mensen dat je zoekt een vriendelijke of juist zakelijke toon.
 • Creëer overzicht door bondig te blijven (maximaal 200 woorden), opsommingen te gebruiken én eenvoudige taal.
 • Vergeet niet een uiterste reactiedatum in je vacaturetekst te zetten.
 • Reageer altijd op reacties. 

Vragen?

Neem dan gerust contact op met vrijwilligerspunt.

Vrijwilligerswerk helpt de organisatie en de dienstverlening. Daarbovenop geef je Waalwijkse inwoners een steuntje in de rug. Zo kan het doen van vrijwilligerswerk helpen om de Nederlandse taal te leren. Of om terug te komen in het arbeidsproces. Als je vrijwilligers aan elkaar koppelt, hoeft het je weinig extra tijd te kosten. De vrijwilligers leren van elkaar. Voor veel vrijwilligersorganisaties is het vinden en binden van vrijwilligers een regelmatig terugkerend actiepunt. Met deze checklist en actieplan ineen ga je stap voor stap na hoe je als organisatie een (afdeling of groep) vrijwilligers vindt en bindt en hoe je dit kunt verbeteren.

Vinden

De motivatie om vrijwilligerswerk te kunnen en willen doen, is divers. De tijd die mensen hebben voor vrijwilligerswerk is beperkt. Mensen hebben het druk met andere dingen zoals werk, gezin en hobby’s. Wat vinden mensen belangrijk en hoe speel je als organisatie hierop in? Hoe bereik je dat mensen tijd voor jou of jouw doelgroep willen vrijmaken? Hoe verhoog je de aantrekkingskracht van jouw vrijwilligerswerk?

Hieronder een aantal praktische tips voor het vinden van vrijwilligers:

 • Plaats een vacature op de Vrijwilligersvacaturebank. Hoe? Onder het kopje ‘Vacatures’ vind je hierover meer informatie.
 • Reageert een vrijwilliger op de vacature? Zorg dan voor een adequate en snelle afhandeling.
 • Als je kunt aangeven hoe lang je een vrijwilliger nodig hebt, doe dat dan. De hedendaagse vrijwilliger wil zich niet jarenlang verbinden aan een organisatie. Dus je vindt eerder een geschikte kandidaat als je een eindtijd benoemt.
 • De vrijwilligersfunctie die je voor ogen hebt, is misschien op te delen in verschillende deeltaken. Stem die af op opleidingsniveau en/of praktische vaardigheden.
 • Nog mooier is het als personen met diverse capaciteiten aan elkaar worden gekoppeld.
 • Stel jezelf altijd de vraag: is deze vacature ook geschikt voor iemand met een beperking, voor anderstaligen of voor iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt?
 • Breng de vacature ook via je eigen media onder de aandacht, zoals je eigen nieuwsbrief en/of website, op social media, wijkblaadjes en, indien mogelijk, in de lokale media. Verwijs naar www.vrijwilligerspuntwaalwijk. nl
 • Neem vrijblijvend op met het Vrijwilligerspunt Waalwijk via 0416 760 160 of info@vrijwilligerspuntwaalijk.nl. Grote kans dat de medewerkers iemand kennen die prima bij jouw vacature past.

Binden en behouden 

Je hebt vrijwilligers gevonden, nu is het belangrijk ze te behouden. Niets is zo vervelend als iemand inwerken, die vervolgens weer vertrekt. De volgende tips kunnen je hierbij helpen:

 • Heet nieuwe vrijwilligers welkom in de organisatie. Zorg voor een introductie en straal uit dat je blij met ze bent!
 • Wijs een goed herkenbare en bereikbare contactpersoon aan. Het is onwenselijk als nieuwe vrijwilligers steeds bij andere mensen moeten aankloppen.
 • Zorg voor een inwerkperiode. Wat moet de nieuwe vrijwilliger weten en kunnen om de functie te kunnen uitvoeren?
 • Betrek vrijwilligers bij de organisatie (vrijwilligers zijn ook medewerkers), bijvoorbeeld door deelname aan werkoverleg.
 • Zorg voor een vrijwilligersovereenkomst. Het is prettig voor de vrijwilliger en de organisatie om afspraken vast te leggen. Dit kan gaan over werkzaamheden, reis- en onkostenvergoeding, vrijwilligersvergoeding, deelname aan trainingen, enzovoort. 
 • Zorg voor een goed Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers vinden het prettig als een organisatie hier aandacht voor heeft en het beleid officieel is vastgelegd.
 • Voer ‘voortgangsgesprekken’. Maak even tijd vrij en geef aandacht aan de motivatie. Privéomstandigheden en/of veranderingen op de werkvloer kunnen de motivatie beïnvloeden. Het is belangrijk dit op tijd te signaleren en hierop in te spelen.
 • Herken, erken, waardeer en beloon! Herkennen is het bewust zien van vrijwilligerswerk. Erkennen betekent vrijwilligers tot hun recht laten komen en serieus nemen. Waarderen zit in laten zien dat je er waarde aan hecht en beloont met iets tastbaars. Vraag tien vrijwilligers hoe zij gewaardeerd willen worden en je krijgt tien verschillende antwoorden. Zeker is dat bijna alle vrijwilligers een schouderklopje, persoonlijke aandacht of een kaartje bij een bijzondere gelegenheid op prijs stellen.

Onderscheiding voor vrijwilligers

In het kader van vrijwilligers binden: in sommige gevallen kun je vrijwilligers ook aandragen voor een onderscheiding of nominatie. Koninklijke onderscheidingen (‘lintjes’) kunnen worden toegekend aan mensen die zich onderscheiden vanwege hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Te denken valt aan mensen die, al dan niet op bestuurlijk niveau, langdurig vrijwilligerswerk doen. Alleen lidmaatschap van verenigingen komt niet voor een lintje in aanmerking. 

Voorwaarden
Vind je dat iemand een lintje verdient? Dan kun je hem/haar voordragen voor een koninklijke onderscheiding. Die persoon moet zich dan geruime tijd (minimaal vijftien jaar) vrijwillig en zonder winstoogmerk hebben ingespannen voor de maatschappij (verenigingen, buurtwerk, instellingen, enzovoort). De periode van vijftien jaar kan ingevuld zijn bij één of meerdere verenigingen en/of door één of meerdere activiteiten. Overleg vooraf even met de kabinetsmedewerker van de gemeente of jouw voorstel haalbaar is. 

Je kunt het document waarmee je iemand kunt voordragen downloaden op www.lintjes.nl. Nadat je het hebt ingevuld stuur je het op naar de burgemeester van de gemeente waarin de persoon die je wilt voordragen woont. Vergeet niet de intensiteit (duur) van de verdiensten in te vullen en een toelichting te geven.  

In principe worden alle lintjes bij de Algemene Gelegenheid (dat is de laatste werkdag vóór Koningsdag) uitgereikt.

Steeds vaker wordt vrijwilligerswerk ontdekt als mogelijkheid om te leren, nieuwe ervaringen op te doen en te ontdekken wat je leuk vindt. Denk hierbij aan mensen met een uitkering, mensen die hun CV willen opbouwen of scholieren en studenten die in het kader van hun opleiding hun blik willen verruimen.

Als je vrijwilligers zoekt voor je organisatie of je initiatief, is dit misschien niet de eerste doelgroep waar je aan denkt. En dat terwijl zij wel degelijk een aanvulling kunnen zijn. Zij brengen vaak een frisse kijk en nieuwe ideeën in, bieden extra handjes én zij zijn geschikte kandidaten voor klussen en projecten, omdat zij meestal een vrijwilligersplek zoeken voor bepaalde tijd.

De waardering voor de vrijwilligers in je organisatie begint bij een goed vrijwilligersbeleid. Daarin geef je aan wat de plaats van vrijwilligers in de organisatie is, regel je de onkostenvergoeding en zorg je voor een goede introductie en begeleiding van vrijwilligers. Voor vragen en informatie over het opzetten van goed vrijwilligersbeleid kun je terecht bij het Vrijwilligerspunt Waalwijk. Het werkt altijd beter als alles van tevoren duidelijk is. Zet afspraken daarom samen op papier. In een vrijwilligersovereenkomst staat wat ieders verantwoordelijkheden zijn en onder welke voorwaarden jullie samenwerken. Aandachtspunten voor zo’n overeenkomst:

 • Inhoud van het werk en uit te voeren werkzaamheden.
 • Werktijden en ureninzet.
 • Begeleiding en scholing.
 • Rechten en plichten.
 • Eventuele onkostenvergoeding. 
De gemeente heeft een collectieve verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers die actief zijn binnen de gemeente Waalwijk. Vrijwilligers en organisaties zijn automatisch verzekerd en hoeven zich niet te registreren bij de gemeente. Vrijwillige brandweerlieden en politiemedewerkers vallen niet onder de collectieve verzekering. Mantelzorgers kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de rubrieken aansprakelijkheidsverzekering en ongevallenverzekering.

Meer informatie vind je op de website van de gemeente.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Je hebt voor vrijwilligerswerk soms een VOG nodig. Je krijgt de verklaring als je geen strafbare feiten hebt gepleegd die een bezwaar kunnen zijn voor het werk.

VOG aanvragen

Ga je bij Contourdetwern aan de slag dan ontvang je een mail om de VOG aan te vragen.

 

contact voor organisaties