Vrijwilligerspunt Waalwijk

Vrijwilligerswerk speelt een belangrijke rol in onze samenleving. Voor burgers is vrijwilligerswerk de schakel om mee te doen in de samenleving. Het kan het verschil maken, je kunt je talenten ontplooien, je doet ervaring op en legt (nieuwe) contacten. Voor organisaties, stichtingen en verenigingen is het vinden van de juiste vrijwilliger een uitdaging. Ook het binden en behouden van vrijwilligers is niet altijd eenvoudig. Vrijwilligerspunt Waalwijk werkt nauw samen met verschillende organisaties. Samen zorgen wij ervoor dat vraag en aanbod van vrijwilligerswerk elkaar vinden. We bieden een plek waar burgers, stichtingen, verenigingen en organisaties terecht kunnen met hun vragen over vrijwilligerswerk. Daarnaast helpen we inwoners met individuele vragen over:

Zelfredzaamheid  

 • Basale boodschappen en diensten nabij 
 • Lichte ondersteuning, vooral door vrijwilligers 

Zingeving  

 • Gezelligheid 
 • Inspiratie 
 • Iets voor een ander doen 
 • Zelfvertrouwen vergroten, iedereen doet ertoe 

Zorg  

 • Luisterend oor gastvrouwen 
 • Eenvoudige alledaagse ondersteuning, raad en daad 
 • Alfahulp bemiddeling 
 • Matching vraag en aanbod gastvrouwen en dorpsondersteuner (bijvoorbeeld respijt mantelzorgers) 
 • Zorgdiensten: medicijnen, spreekuren professionals 
 • Toegang, verwijzing naar (professionele) hulp

Vrijwilligerspunt Waalwijk maakt het zoeken naar en het vinden van vrijwilligers(werk) een stuk gemakkelijker dankzij de gratis digitale vrijwilligersvacaturebank.